PRZETARGI

28.03.2024 r.

Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/K/2024.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia kulturalnego 1-K-2024

26.03.2024 r.

Zamawiający publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/K/2024.

Wybór oferty najkorzystniejszej strona 1-K-2024

19.03.2024 r.

Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert 1-K-2024

11.03.2024 r.

Zamówienie na usługi kulturalne pn. “Obsługa widzów podczas wydarzeń artystycznych w Teatrze Ateneum” – postępowanie nr 1/K/2024.

Ogłoszenie informacyjne 1-K-2024

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu kulturalnym – Bileterzy – 1-K-2024

24.01.2024

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024

26.10.2023

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów  przez pracowników ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-124897b6-717a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-124897b6-717a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można przeglądać pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-124897b6-717a-11ee-9aa3-96d3b4440790

24.08.2023

Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/K/2023.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1-K-2023

21.08.2023

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/K/2023.

Wybór oferty najkorzystniejszej 1-K-2023

14.08.2023

Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/K/2023.

Informacja z otwarcia ofert 1-K-2023

04.08.2023

Zamówienie na usługi kulturalne pn. “Transport dekoracji teatralnych wewnątrz budynku (magazyn-Scena) oraz przewóz dekoracji teatralnych na i ze Sceny 20” (1/K/2023).

Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie informacyjne 1-K-2023

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu kulturalnym – Transport dekoracji -1-K-2023

31.07.2023 r.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA ORAZ WYKONANIEM INNYCH DROBNYCH PRAC NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JARACZA 5 W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórek istniejących budynków na nieruchomości położonej przy ul. Jaracza 5 w Warszawie wraz z dokumentacją projektową obejmującą prace związane z utwardzeniem podłoża gruntowego, wykonaniem ogrodzenia i zabezpieczeniami na wskazanym powyżej terenie oraz wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych w oparciu o te dokumentacje wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia ma na celu dostosowanie nieruchomości przy ul. Jaracza 5 w Warszawie na zaplecze budowlano – magazynowe, które służyć będzie jako zaplecze techniczne dla Zamawiającego w trakcie robót budowlanych związanych z modernizacją siedziby głównej Teatru Ateneum, zlokalizowanej przy ul. Jaracza 2.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4c5d0db4-2b87-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można przeglądać pod adresem

28.06.2023 r.

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (aktualizacja nr 3).

Aktualizacja nr 3 – Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023

7.06.2023 r.

AKTUALNE INFORMACJE O PRZETARGACH

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można przeglądać pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

5.06.2023 r.

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (aktualizacja nr 2).

Aktualizacja nr 2 – Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023

21.03.2023 r.

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (aktualizacja nr 1).

Aktualizacja nr 1 – Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023

25.01.2023 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023

23.09.2022 r.

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 3/2022 – USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Wybór oferty najkorzystniejszej strona 4-2022

20.09.2022 r.

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 4/2022 – USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Informacja z otwarcia ofert 4-2022

20.09.2022 r. godz. 12:00

Zamawiający zamieszcza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu 4/2022.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 4-2022

12.09.2022

Postępowanie 4/2022 – USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów  przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Ogłoszenie o zamówieniu 4-2022
SWZ 4-2022

25.08.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 3/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.
WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 3-2022

09.08.2022

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 3/2022.

Informacja z otwarcia ofert 3-2022

09.08.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu 3/2022.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 3-2022

28.07.2022

Zamawiający zamieszcza pytania do postępowania 3/2022 wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.07.22

20.07.2022

Postępowanie 3/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych na kondygnacji -2 oraz modernizacja systemu SSP w budynku Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2 w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na zakres gwarantowany zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.
Załączniki:
SWZ-3-2022
Ogłoszenie o zamówieniu 3-2022
Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

20.07.2022

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja nr 2).
Aktualizacja nr 2 – plan postępowań

19.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu postępowania 2/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.
Unieważnienie strona 2-2022

18.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 2/2022.
Informacja z otwarcia ofert 2-2022

18.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1-2022

15.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/2022 – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Wybór oferty najkorzystniejszej strona 1-2022

01.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/2022.

Informacja z otwarcia ofert 1-2022.pdf

01.07.2022, godz. 12

Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1-2022.pdf

30.06.2022

Postępowanie 2/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych na kondygnacji -2 oraz modernizacja systemu SSP w budynku Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2 w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na zakres gwarantowany zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.
Załączniki:
SWZ 2-2022.docx
Ogłoszenie o zamówieniu 2-2022.pdf
Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.zip
Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip

22.06.2022

Postępowanie 1/2022 – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Teatru Ateneum.
Ogłoszenie o zamówieniu 1/2022.pdf
SWZ 1/2022.docx
Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docx
Załącznik nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.zip

22.06.2022

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja nr 1).

01.04.2022

Postępowanie nr 1/K/2022 OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM

Zamawiający publikuje informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/K/2022.

28.03.2022

Postępowanie nr 1/K/2022 OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM

Zamawiający publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/K/2022.

23.03.2022

Postępowanie nr 1/K/2022 OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/K/2022.

16.03.2022

Postępowanie nr 1/K/2022 OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności składających się na pełną obsługę widzów lub uczestników imprez w siedzibie Teatru w Warszawie lub innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy wskazanej przez Teatr podczas widowisk, konferencji, prób z udziałem publiczności oraz innych widowisk lub spotkań z obecnością widzów

Postępowanie nr 1/K/2022

25.01.2022

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, Teatr Ateneum zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Plan postępowań 2022 Ateneum.pdf

15.12.2021

Zamawiający zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania 4/2021 wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania 4_2021 wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert.pdf

02.12.2021

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 4/2021.

Informacja z otwarcia ofert 4-2021.pdf

02.12.2021 godz.12.00

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 281 545,52 zł (brutto).

26.11.2021

Zamawiający zamieszcza pytania do SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.11.21.pdf

24.11.2021

Postępowanie 4/2021 – Usługa ochrony osób i mienia w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów  przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Ogłoszenie o zamówieniu 4-2021.PDF

SWZ_4-2021_Ochrona.docx

17.11.2021

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Zaktualizowany plan postępowań – listopad 2021.PDF

29.10.2021

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu w postępowaniu 3/2021.

Wybór oferty najkorzystniejszej strona www. 3-2021.PDF

21.10.2021

Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert 3-2021.PDF

21.10.2021 godz. 12:00

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 163 221,00 zł (brutto).

13.10.2021

Postępowanie 3/2021 – Dostawa zestawu dwóch projektorów laserowych z krótką optyką.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kompletów, składających się z projektora i optyki. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nie posiadać wad fizycznych, ani prawnych.

Ogłoszenie o zamówieniu 3-2021.PDF

SWZ-3-2021.docx


11.10.2021

Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu postępowania 2/2021.

Unieważnienie postępowania 2-2021.PDF

7.10.2021

Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert 2-2021

https://teatrateneum.pl/wp-content/uploads/2021/10/Informacja-z-otwarcia-ofert-2-2021.pdf

7.10.2021

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że ze względu na problemy techniczne ze skrzynką ePuap otwarcie ofert odbędzie się niezwłocznie po spłynięciu wszystkich ofert na skrzynkę urzędową.
Zgodnie z art. 222 ust. 1 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.10.2021 godz. 12:00

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 163 221,00 zł (brutto).

29.09.2021 r.

Postępowanie pn. Dostawa zestawu dwóch projektorów laserowych z krótką optyką.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kompletów, składających się z projektora i optyki. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nie posiadać wad fizycznych, ani prawnych.

Ogłoszenie o zamówieniu 2-2021

SWZ-2-2021.docx

23.09.2021

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Aktualizowany plan postępowań – wrzesień 2021

20.08.2021

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – postępowanie 1/2021.

Wybór oferty najkorzystniejszej 1-2021.PDF

11.08.2021

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/2021.

Informacja z otwarcia ofert 1-2021.PDF

11.08.2021

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 508 410 zł (brutto).

06.08.2021

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi z dnia 6.08.21.PDF

03.08.2021

Postępowanie pn. Sprzątanie i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Adres postępowania na miniPortalu ZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/19477165-02cc-43ea-b693-91e0332f0761

Ogłoszenie o zamówieniu 1-2021.PDF

Załączniki_do_OPZ_1A-1E.ZIP

Załącznik Nr 6 do umowy – Zarządzenie Dyrektora Teatr.PDF

SWZ 1-2021.DOCX

03.08.2021

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Aktualizowany plan postępowań – 3.08.21.PDF

28.01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
Działając na podstawie art. 23 ust. 1, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021.PDF

31.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacja o udzieleniu zamówienia 1-S-2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia 1-S-2020.PDF

24.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacje o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej.

Powiadomienie 1-S-2020.PDF

17.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 1/S/2020.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 1-S-2020.PDF

14.08.2020

Zamawiający zamieszcza pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi 14.08.2020.PDF

11.08.2020

Usługa ochrony osób i mienia w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów  przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Ogloszenie_o_zamowieniu_spolecznym_na_ochronę_1-S-2020.DOC

16.07.2020

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 2/2020 – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Powiadomienie 2-2020.PDF

15.07.2020

Informacja z publicznego otwarcia ofert  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

Informacja z publicznego otwarcia ofert.PDF

02.04.2020

W dniu 26.03.2020 r. wybrany w ww. postępowaniu wykonawca Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk odmówił podpisania umowy ws. wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego.
Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
W wyniku dokonanej czynności wybrano ofertę najkorzystniejszą PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz z ceną 171 790,41 zł. Wykonawca przy pierwotnej ocenie ofert otrzymał drugą najkorzystniejszą wartość – 89,87 pkt.

Zmiana wykonawcy 1-2020.PDF

20.03.2020

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/2020.

Powiadomienie 1-2020.PDF

10.03.2020

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert.

Informacja z publicznego otwarcia ofert.PDF

06.03.2020

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 6.03.2020 r.PDF

02.03.2020

Dostawa i montaż umeblowania i elementów wyposażenia pomieszczeń użytkowanych przez Teatr Ateneum w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, znajdującym się w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż umeblowania i elementów wyposażenia pomieszczeń użytkowanych przez Teatr Ateneum w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, znajdującym się w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8.

Ogłoszenie o zamówieniu 1-2020.PDF

SIWZ_1-2020.DOC

Załącznik nr 8a do SIWZ.ZIP

21.01.2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020.

Plan postępowań ZP 2020.PDF

19.12.2019

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania.

Powiadomienie 4-2019.PDF

19.12.2019

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofer.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 4-2019.PDF

11.12.2019

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla sali widowiskowej Teatru Ateneum z zapleczem w budynku ZNP ul. Smulikowskiego 6/8.

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa dotycząca energii elektrycznej, obejmująca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawę energii elektrycznej dla Teatru Ateneum w Warszawie w okresie 12 miesięcy do 1 punktu poboru znajdującego się w budynku ZNP (Związku Nauczycielstwa Polskiego), w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 – na potrzeby sali widowiskowej Teatru Ateneum z zapleczem, zgodnie z charakterystyką elektroenergetyczną obiektu.

Ogłoszenie o zamówieniu 4-2019.PDF

SIWZ_4-2019.DOC

09.07.2019

Zamawiający zamieszcza informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/S/2019.

Informacja o udzieleniu zamówienia 1-S-2019.PDF

11.06.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – Agencja Ochrony Argus Sp. z.o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew z ceną 160 810,69 zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 Ogłoszeniu o zamówieniu: Cena – 75%, Doświadczenie Wykonawcy – 25%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Powiadomienie 1-S-2019.PDF

11.06.2019

Zamawiający publikuje informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 1/S/2019.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 1-S-2019.PDF

07.06.2019

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do treści Ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi 7.06.2019.PDF

04.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – Usługa ochrony osób i mienia w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie (1/S/2019).

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 12 – godzinnych dyżurów  przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Ogloszenie_o_zamowieniu_spolecznym_na_ochronę_1-S-2019.doc

28.05.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem (3-2019) w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
– Perfectann Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 9 D1/lok. 204, 00-728 Warszawa z ceną 496 440,00 zł,
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 100% (najniższa cena). Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Powiadomienie 3-2019.PDF

24.05.2019

Postępowanie 3/2019 prowadzone w trybie zapytania o cenę na:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 3-2019.PDF

26.04.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
– IWNiSE Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa z ceną 167 280,00 zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%, Ilość wizyt na terenie budowy w okresie gwarancji i rękojmi wynikającej z umowy z wykonawcą robót budowlanych – 20%.
Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Wybór oferty i rozstrzygnięcie postępowania 2-2019.PDF

09.04.2019

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 2/2019.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 2-2019.pdf

01.04.2019

Nadzór inwestorski nad Przebudową Sali Zjazdowej na salę widowiskową Teatru Ateneum oraz pomieszczeń biurowych na zespół garderób w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanym przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie (sprawa nr 2/2019).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz nadzoru w branży technologia sceniczna (obejmującej oświetlenie estradowe i multimedia, elektroakustykę i mechanikę sceny) nad realizacją ww. zadania.

Ogłoszenie o zamówieniu 2-2019
SIWZ-2-2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

01.04.2019

Zamawiający zamieszcza:

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

– Eltri Sp. z o.o., ul. Plażowa 3, 04-666 Warszawa z ceną 9 818 907,17 zł. 

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 30%, Gwarancja – 10%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Powiadomienie 1-2019.pdf

29.01.2019

Zamawiający zamieszcza:

Informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 1/2019.

25.01.2019

Zamawiający zamieszcza na stronie:

– Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 25.01.2019 r.
– Zmiana nr 2 SIWZ z dnia 25.01.2019 r.

23.01.2019

Zamawiający, działając na podstawie art. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019.

– Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

22.01.2019

Zamawiający zamieszcza na stronie:

– pytania i odpowiedzi z dnia 22.01.2019 r.,
– zmianę nr 1 SIWZ z dnia 22.01.2019 r.,
– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu 1/2019.

10.01.2019

Przebudowa Sali Zjazdowej na salę widowiskową Teatru Ateneum oraz pomieszczeń biurowych na zespół garderób w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanym przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Sali Zjazdowej na salę widowiskową Teatru Ateneum oraz pomieszczeń biurowych na zespół garderób w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego,zlokalizowanego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, obejmujące roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, energo-elektryczne oraz części technologicznej w zakresie wykonania elementów mechaniki sceny, systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego oraz systemu elektroakustycznego.

Ogłoszenie o zamówieniu 1-2019

SIWZ 1-2019

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.doc

Załącznik nr 10 do SIWZ – TECR.xls

Załącznik nr 11 do OPZ.doc

Załącznik nr 12 do OPZ

Załącznik nr 13 do OPZ Decyzja nr 502/Ś/2018

Załącznik nr 14 do OPZ Decyzja nr 526/Ś/2018

ZNP_Projekt_Wykonawczy.zip

ZNP_Ekspertyza.zip

ZNP_Model_akustyczny.zip

ZNP_Opinia techniczna.zip

ZNP_Projekt_Elektroakustyka.zip

ZNP_Projekt_MECH_MULTIM_OŚW.zip

ZNP_Scenariusz pożarowy.zip

STWIOR ZNP.zip

PRZEDMIARY ZNP.zip

03.01.2019

PRZEBUDOWA SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.
Teatr Ateneum (Zamawiający), działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity), unieważnił przedmiotowe postępowanie w całości. Zgodnie z ww. przepisem, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

plik do pobrania:

2-2018 unieważnienie.pdf

26.11.2018

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu.

plik do pobrania:

Informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 2 – 2018

22.11.2018

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi na kolejne pytania do treści SIWZ – sprawa 2/2018.

21.11.2018

Zamawiający zamieszcza na stronie:

– pytania i odpowiedzi z dnia 21.11.2018 r.,
– zmianę nr 2 SIWZ z dnia 21.11.2018 r.,
– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w postępowaniu 2/2018.

14.11.2018

Zamawiający publikuje na stronie:

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu,
– Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 14.11.2018 r.,
– Zmianę treści SIWZ – postępowanie 2/2018,
– Załącznik nr 11 do SIWZ – postępowanie 2/2018.

31.10.2018

Przebudowa Sali Zjazdowej na salę widowiskową Teatru Ateneum oraz pomieszczeń biurowych na zespół garderób w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanym przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Sali Zjazdowej na salę widowiskową Teatru Ateneum oraz pomieszczeń biurowych na zespół garderób w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, obejmujące roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, energo-elektryczne oraz części technologicznej w zakresie wykonania elementów mechaniki sceny, systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego oraz systemu elektroakustycznego.

Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia, obejmują łącznie powierzchnię równą 617,9 m2, w tym:
1)     zespół garderób      – 152,61 m2,
2)     sala widowiskowa   – 465,29 m2,
oraz roboty w obszarze budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiązanym infrastrukturalnie z Salą Zjazdową.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 2-2018.pdf
SIWZ 2-2018.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.doc
Załącznik nr 10 do SIWZ – TECR.xls
Załącznik nr 11 do OPZ.doc

ZNP_Projekt_Wykonawczy.zip
ZNP_Ekspertyza.zip
ZNP_Model_akustyczny.zip
ZNP_Opinia techniczna.zip
ZNP_Projekt_Elektroakustyka.zip
ZNP_Projekt_MECH_MULTIM_OŚW.zip
ZNP_Scenariusz pożarowy.zip
STWIOR ZNP.zip
PRZEDMIARY ZNP.zip

15.06.2018

Zamawiający zamieszcza informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/S/2018.
Pliki do pobrania: 

Informacja o udzieleniu zamówienia

07.06.2018

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138o w zw. z art. 138g (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

– Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa z ceną 585 603,00 zł.

Wykonawca, przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w Ogłoszeniu: Cena – 70%, Doświadczenie – 30%.

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Pliki do pobrania:

Powiadomienie

29.05.2018

Zamawiający publikuje informacje z publicznego otwarcia ofert.
Pliki do pobrania:

Informacja z publicznego otwarcia ofert

24.05.2018

OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS  WIDOWISK, PRZEDSTAWIEŃ ORAZ PRÓB Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności składających się na pełną obsługę widzów lub uczestników imprez w siedzibie Teatru w Warszawie lub innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy wskazanej przez Zamawiającego podczas widowisk, konferencji, prób z udziałem publiczności oraz innych widowisk lub spotkań z obecnością widzów.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu