ARCHIWUM

ARTYSTYCZNE TEATRU ATENEUM 
im. URSZULI „WACI” BLACHOWSKIEJ

Archiwum Teatru Ateneum gromadzi materiały związane z historią Teatru i artystami tworzącymi w Teatrze Ateneum. W zbiorach artystycznego archiwum znajdują się egzemplarze sztuk, zdjęcia, afisze, plakaty, wydawnictwa archiwalne. W 2011 roku patronem archiwum została Pani Urszula „Wacia” Blachowska. Pani Wacia pracowała w Teatrze Ateneum prawie 60 lat. Sumiennie i rzetelnie opisywała najstarsze zgromadzone w archiwum zdjęcia. Bez jej pomocy porządkowanie i katalogowanie archiwum było niemożliwe.

Dziś Archiwum Artystyczne Teatru Ateneum to ponad 300 pudeł archiwalnych. Archiwum współpracuje z ośrodkami dydaktyczno-naukowymi w całym kraju. Nasze zbiory są cennym źródłem dla pracowników naukowych, dziennikarzy, pisarzy.

Archiwum prowadzi też badania nad historią Teatru Ateneum i uzupełnia zbiory.

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE TEATRU
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze zbiorów archiwum proszone są o wcześniejszy kontakt.
Zbiorów nie wypożyczamy, istnieje możliwość zapoznania się z archiwaliami na miejscu.

DZIAŁ LITERACKI/ARCHIWUM
22 50 28 167, 22 50 28 142
literacki@teatrateneum.pl