WYDAWNICTWA

Stefan Jaracz
O teatrze i aktorze
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1962

Edward Krasiński
Teatr Jaracza
Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1970

Edward Krasiński
Stefan Jaracz
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983

Teatr Ateneum w Warszawie
1928-1978

redakcja – Zbigniew Krawczykowski
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978

Kazimierz Wroczyński
Wspomnienie
o Stefanie Jaraczu

Czytelnik, Warszawa 1950

Edward Krasiński
Sylwetki Warszawskie – Stefan Jaracz
Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1976

Stefan Jaracz
(zeszyt monograficzny poświęcony Stefanowi Jaraczowi)
„Teatr” 1950, sierpień-październik

Stefan Straus
Stefan Jaracz
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956

WYDAWNICTWA WŁASNE TEATRU ATENEUM

Teatr Ateneum w Warszawie 1928-1978
redakcja – Zbigniew Krawczykowski, 1978

Teatr Ateneum w Warszawie 1928-1988
redakcja – Iwona Pijanowska, 1988

Ateneum 1928-1998
redakcja – Tomasz Kubikowski, 1998

Gustaw Holoubek
redakcja – Ewa Natorska, 1997

Aleksandra Śląska
1925-1989
redakcja – Barbara Lasocka, 1990

Jan Świderski 70-lecie urodzin
redakcja – Beata Gościk, 1986

Gustaw Holoubek
Powołać do życia iluzję, 2004

KRÓL EDYP w realizacji Teatru Ateneum w Warszawie,
redakcja – Aneta Kielak, 2006

Aktorzy Ateneum,
Jerzy Kamas

redakcja – A. Kielak, T. Nyczek,
Zeszyt Nr 1, 2012

Aktorzy Ateneum,
Piotr Fronczewski

redakcja – A. Kielak, T. Nyczek
Zeszyt Nr 2, 2013

Aktorzy Ateneum,
Marian Opania

redakcja – A. Kielak, T. Nyczek
Zeszyt Nr 3, 2013

Aktorzy Ateneum,
Teresa
Budzisz-Krzyżanowska

redakcja – A. Kielak, T. Nyczek
Zeszyt Nr 4, 2015

Aktorzy Ateneum,
Magdalena Zawadzka

redakcja – A. Kielak, T. Nyczek
Zeszyt Nr 5, 2015

Artyści Ateneum,
Wojciech Młynarski

redakcja – A. Kielak, T. Nyczek
Zeszyt Nr 6, 2016

Aktorzy Ateneum,
Henryk Łapiński

redakcja – A. Kielak, T. Nyczek
Zeszyt Nr 7, 2016