AKTUALNE INFORMACJE O PRZETARGACH

 

29.08.2017

 Dotyczy: OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż w dniu 28.08.2017 r. zawarł umowę w przedmiotowym postępowaniu z Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa.

 

07.08.2017

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia społecznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138o w zw. z art. 138g (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa z ceną 185 299,50 zł.
Wykonawca, przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w Ogłoszeniu: Cena – 70%, Doświadczenie – 30%.
Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

pełny tekst informacji

26.07.2017

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

pełny tekst informacji

 

17.07.2017

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE NA OBSŁUGĘ WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności składających się na pełną obsługę widzów lub uczestników imprez w siedzibie Teatru przy ulicy Jaracza 2 w Warszawie podczas widowisk, konferencji, prób z udziałem publiczności oraz innych widowisk lub spotkań z obecnością widzów.

pełny tekst ogłoszenia

31.01.2017

Plan zamówień na rok 2017

pełny tekst informacji

ARCHIWUM INFORMACJI O PRZETARGACH

29.11.2016

Teatr Ateneum działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

pełny tekst informacji

14.11.2016

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2016 pod numerem 342058–2016 ukazało się ogłoszenie o przetargu na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 3-2016
zał. 8, 1.1, 1.2
zał. 8, 1.3
zał. 8, 1.4
zał. 8, 1.5, 1.6
zał. 8, 2.1 do 2.10
zał. 8, 3.1 do 3.10
zał. 8, 3.11 cz.1
zał. 8, 3.11 cz.2
zał. 8, 4.1 do 4.4

10.11.2016

Teatr Ateneum (Zamawiający) działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum” 
z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

pełny tekst informacji

08.11.2016

Informacja dot. otwarcia ofert na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pełny tekst informacji

25.10.2016

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2016 pod numerem 329746–2016 ukazało się ogłoszenie o przetargu na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 2-2016
zał. 8, 1.1, 1.2
zał. 8, 1.3
zał. 8, 1.4
zał. 8, 1.5, 1.6
zał. 8, 2.1 do 2.10
zał. 8, 3.1 do 3.10
zał. 8, 3.11 cz.1
zał. 8, 3.11 cz.2
zał. 8, 4.1 do 4.4

 

23.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu – Projekty wykonawcze technologii widowiskowej dla zadania „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie”

pełny tekst ogłoszenia

 

13.04.2016
Informacje na temat przetargu z dnia 23.03.2016 – wyniki I etapu

pełny tekst ogłoszenia

 

20.05.2016
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu ograniczonego na: Projekty wykonawcze technologii widowiskowej dla zadania „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie”

pełny tekst ogłoszenia