„Warmiński” to film dokumentalny o legendarnym reżyserze i dyrektorze, człowieku wielkiej klasy, wyjątkowych dyplomatycznych umiejętności i złożonym życiorysie. Janusz Warmiński to żołnierz AK, powstaniec warszawski, po wojnie uwikłany w socrealizm. To dyrektor teatru „zza Żelaznej Kurtyny”, a jednocześnie prezes International Theatre Institute (Międzynarodowy Instytut Teatralny), uczestniczący w życiu teatralnym Paryża, Nowego Jorku, Londynu.  

Januszowi Warmińskiemu warszawska publiczność zawdzięcza prapremiery dramatów najciekawszych autorów swojej epoki. Bezpiecznie przeprowadził Ateneum przez ponad czterdzieści lat historii PRL. Życie Janusza Warmińskiego to także historia wielkiej miłości i twórczej współpracy z Aleksandrą Śląską, jedną z najważniejszych aktorek polskich dwudziestego wieku.

„Warmiński” to także opowieść o powojennej historii teatru Ateneum. Film pokazujący chwile jego chwały, ale i dramatycznych zawirowań; opowiada o trudnych wyborach aktorów i aktorek tej sceny wobec wyzwań kolejnych dekad komunizmu i transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych. To film o jednym człowieku i jego wielkiej pasji teatru, którą dzielił się z wieloma osobami.

Autorami filmu są Ewa Hevelke i Michał Januszaniec.  

O Januszu Warmińskim i teatrze Ateneum opowiadają współpracownicy i współpracowniczki Janusza Warmińskiego oraz wybitni historycy i historyczki teatru, między innymi Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Michał Bajor, Emilian Kamiński, Ewa Wiśniewska, Maria Ciunelis, Artur Barciś, Marian Opania, Grażyna Barszczewska, Krystyna Tkacz, Maciej Prus, Maciej Wojtyszko oraz profesor Edward Krasiński, profesor Magdalena Raszewska, profesor Barbara Osterloff. W filmie zaprezentowano między innymi nigdy nie publikowane materiały archiwalne ze zbiorów TVP, WFDiF i Teatru Ateneum. 

Film został wyprodukowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przy współpracy z Teatrem Ateneum a sfinansowany ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.