Artur Tyszkiewicz został wybrany Wiceprezesem Unii Polskich Teatrów! Zgromadzenie Ogólne Unii Polskich Teatrów 20 czerwca wybrało zarząd na kolejną kadencję, która obejmie najbliższe 2 lata.

Gratulujemy kolejnego sukcesu zawodowego!

UPT istnieje od 2003 r. i skupia najważniejsze polskie sceny. Na stanowisko prezeski UPT wybrana została Ewa Pilawska, obok Artura Tyszkiewicza funkcję wiceprezesów obejmą – Renata Derejczyk oraz Piotr Kruszczyński.

“Unia od lat zabiega o szeroko rozumiane dobro ludzi teatru i przyszłość teatru. Zajmuje stanowiska w najważniejszych sprawach, reaguje na złe, proponuje rozwiązania, poddaje pod dyskusję istotne problemy i dyskutuje z rządzącymi o kluczowych tematach, reprezentując środowisko teatralne”.

Więcej