Zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zmianami w zatrudnieniu i zwalnianiem pracowników oraz przyznawaniem świadczeń wynikających ze stosunku pracy; 
 2. prowadzenie spraw wynikających z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 3. wystawianie zaświadczeń oraz przygotowanie innych pism związanych z wynagrodzeniami pracowników (banki, sądy, NFZ, ZUS, komornik i inne);
 4. wystawianie zaświadczeń ERp-7 dla byłych i aktualnych pracowników;
 5. współpraca z innymi instytucjami (m.in. ZUS, ZASP, ZZAP) w celu pomocy pracownikom w zgromadzeniu dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych;
 6. sporządzanie deklaracji, rozliczeń do ZUS, US, PFRON, GUS oraz prowadzenie korespondencji z instytucjami;
 7. sporządzanie w ustalonym terminie list płac dla pracowników Teatru i doangażowanych, wynikających z umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie przelewów bankowych związanych z wynagrodzeniem;
 8. sporządzanie obowiązujących sprawozdań i analiz (w tym sprawozdań statystycznych);
 9. obsługiwanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie spraw związanych z całokształtem naliczeń składek za uczestników programu oraz rozliczeń z Instytucją Finansową obsługująca Teatr w ramach PPK;

Oczekiwania:

 1. wykształcenie średnie bądź wyższe
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku najlepiej w Teatrze
 3. bardzo dobra znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 4. znajomość systemu Symfonia Kadry i Płace – warunek konieczny,
 5. praktyczna znajomość naliczania wynagrodzeń, tworzenia listy płac,
 6. biegłą umiejętność obsługi komputera /środowisko MS Office/,
 7. bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 8. dobra organizacja pracy własnej oraz komunikatywność,
 9. myślenie analityczne i szybkie wyciąganie wniosków,

Oferujemy:

 1. praca w Teatrze z wieloletnią tradycją
 2. praca w ciekawym, twórczym środowisku
 3. stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę)
 4. możliwości rozwoju
 5. dogodna lokalizacja w centrum Warszawy
 6. bilety pracownicze

Wynagrodzenie zależne od doświadczenia, składające się z następujących składników:

 1. wynagrodzenia zasadniczego,
 2. dodatku za wieloletnią pracę,

Dodatkowe informacje:  tel. 22 50 28 149 (dział kadr, płac i spraw socjalnych)

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście do działu spraw personalnych i socjalnych albo drogą elektroniczną na adres: kadry@teatrateneum.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TEATR ATENEUM im. STEFANA JARACZA z siedzibą w: ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa (Pracodawca – administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: sekretariat@teatrateneum.pl.