• umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (mid / regular)
 • praca mobilna

Twój zakres obowiązków

 • wsparcie Kierownika Działu Koordynacji Pracy Artystycznej i Impresariatu w bieżącej działalności oraz przekazywanie na bieżąco do wglądu i akceptacji przygotowywanej dokumentacji,
 • wyjazdy służbowe ze spektaklami poza miejsce zatrudnienia,
 • poszukiwanie wszelkich możliwości udziału Teatru Ateneum w festiwalach, konkursach i innych imprezach teatralnych oraz nawiązywanie współpracy z organizatorami występów gościnnych Teatru,
 • negocjowanie warunków organizacji wyjazdów oraz organizowanie wyjazdów Teatru na występy i festiwale w kraju i za granicą,
 • przygotowywanie ofert, sporządzanie kalkulacji wyjazdów i nadzór nad ich rozliczaniem, przygotowywanie projektów umów i kontraktów, kontrola nad ich terminowym zawieraniem i realizacją w zakresie dotyczącym organizowanych występów,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy wszystkimi działami, artystami i zespołem technicznym oraz stronami zaangażowanymi w organizację występów wyjazdowych,
 • aktywne pozyskiwanie nowych kontrahentów i sponsorów,
 • przygotowanie i nadzorowanie wizyt technicznych przed wyjazdem Teatru,
 • organizacja podróży zespołu artystycznego i technicznego oraz organizacja ich zakwaterowania na wyjazdach,
 • organizacja transportu scenografii i sprzętu technicznego oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza zgodnego z riderem technicznym przedstawień,
 • sporządzanie list osób wyjeżdżających i wystawianie poleceń wyjazdów służbowych w zakresie wyjazdów impresaryjnych,
 • ubezpieczanie zespołu oraz dekoracji,
 • koordynacja spraw dotyczących występów obcych zespołów i artystów w Teatrze jak: pozyskiwanie wiz i niezbędnych zezwoleń na pracę, zakwaterowanie, rezerwacja hotelowa, koordynacja komunikacyjna i transportowa,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru.

Nasze wymagania

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w teatrze lub agencji impresaryjnej,
 • odpowiedzialność, wysoki standard wykonywania powierzonych czynności, zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • systematyczność, zadaniowość oraz wysoki stopień realizacji powierzonych obowiązków,
 • sprawna organizacja pracy pod presją czasu,
 • pełna dyspozycyjność i gotowość do kilkudniowych wyjazdów,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne, negocjacyjne,
 • odporność na stres i zdolność realizowania zadań pod presją czasu,
 • kreatywność i elastyczność w działaniu,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i w piśmie,
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office.

Mile widziane

 • referencje od dotychczasowych pracodawców,
 • znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,
 • wiedza o teatrze i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce.

To oferujemy

 • pracę w jednej z najważniejszych scen dramatycznych na teatralnej mapie Polski,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wyjazdy służbowe,
 • możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Ateneum,
 • pełną wyzwań pracę w cenionym środowisku artystycznym,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji zawodowych,
 • dogodną lokalizację miejsca pracy w dzielnicy Powiśle, przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Osoby zainteresowane Prosimy o przysyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: impresariat@teatrateneum.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TEATR ATENEUM im. STEFANA JARACZA z siedzibą w: ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa (Pracodawca – administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: sekretariat@teatrateneum.pl.