Informujemy, że nastąpiły zmiany na stanowisku Dyrekcji Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

Dotychczasowy Dyrektor Teatru Paweł Dangel – od 1 lutego 2020 – obejmuje stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. Od 1 stycznia pełniącym obowiązki Dyrektora Teatru jest Artur Janusiak, dotąd zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych.

Zmiany na stanowisku kierownictwa Teatru Ateneum spowodowane zostały przyjęciem przez  Dyrektora Pawła Dangla prestiżowej propozycji udziału w pracach rady dyrektorów Thomson Reuters Founders Share Company. Zadaniem Rady jest stanie na straży niezależności, uczciwości i braku stronniczości Thomson Reuters, agencji specjalizującej się m.in. w obsłudze rynków finansowych, dostarczającej globalnie najważniejszych informacji gospodarczych.

– Jako doświadczony członek społeczności twórczej w Polsce, a także dzięki szerokiej wiedzy biznesowej, Paweł wzbogaci nasze umiejętności i dyskusje dzięki  wyjątkowej perspektywie –  powiedział Kim Williams, przewodniczący rady Founders Share Company, witając Pawła Dangla w zespole. 

Paweł Dangel komentuje:

– To prestiżowa i honorowa funkcja, ale zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie mogłem jej połączyć z stanowiskiem dyrektora Teatru. Dlatego, po konsultacjach, m.in. z organizatorem Teatru, zrezygnowałem ze stanowiska w Ateneum, a Prezydent Warszawy powierzył pełnienie tych obowiązków mojemu dotychczasowemu zastępcy Arturowi Janusiakowi, który świetnie orientuje się w sprawach teatru, jest aktorem i managerem, a co najważniejsze – koordynuje w Ateneum ważny projekt związany z otwarciem nowej Sceny 20 oraz prowadzi prace przygotowawcze do remontu teatru. Ja natomiast pozostaję w Ateneum, jako zastępca dyrektora do spraw artystycznych, by kontynuować program, z którym wystartowałem w konkursie na Dyrektora Ateneum w 2017 roku.