Aktorzy Teatru Ateneum wyróżnieni na festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2019”. Najlepszym spektaklem telewizyjnym zostało Wesele, wyreżyserowane przez Wawrzyńca Kostrzewskiego. Nagroda ufundowana przez Prezesa Zarządu TVP decyzją Jury trafiła do reżysera inscenizacji, a także m.in. do Tomasza Schuchardta za rolę Dziennikarza. W obsadzie Wesela znajdziemy również Olgę Sarzyńską, Mariana Opanię, Przemysława Bluszcza i Bartłomieja Nowosielskiego.
Honorowe wyróżnienie aktorskie otrzymała Paulina Gałązka za rolę Aszantki w spektaklu Aszantka w reżyserii Jarosława Tumidajskiego.

Więcej o werdykcie jury i samym festiwalu tutaj.