Grudzień obfituje w aktorskie jubileusze! Marzena Trybała świętuje 20-lecie pracy artystycznej na deskach Ateneum, a Krzysztof Tyniec obchodzi 30-lecie na naszej scenie. Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych ról. Zapraszamy do lektury listów gratulacyjnych napisanych przez Pawła Dangla, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Ateneum.

…I myślę, że to jest jedną z cudownych tajemnic tego zawodu.
Jest w nim tak wiele rzeczy, których może nie należy dociekać i określać.
Bo tak, jak chciałabym pojąć, zrozumieć i wiedzieć o tym zawodzie wszystko,
to wiem, że nigdy mi się to nie uda i udać nie powinno.
Wiem, że teatr zachowa dla mnie zawsze swoją tajemnicę.
ALEKSANDRA ŚLĄSKA

Warszawa, 20 grudnia 2018 r.

Szanowna Pani
Marzena Trybała

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji jubileuszu 20-lecia pracy artystycznej w Teatrze Ateneum. Stworzyła Pani w naszym Teatrze wiele pięknych i ważnych kreacji aktorskich, które zapisały się w dziejach naszej sceny oraz zbiorowej pamięci publiczności.

Pani sumienność w podejściu do wykonywanego zawodu oraz traktowanie serio spraw Teatru może być odniesieniem dla innych Kolegów i Koleżanek. Bardzo Pani za tę postawę dziękuję, bo jest szczególnie cenne w czasach, w których próbuje się podważać ideę teatru zespołowego.       

Zdaję sobie sprawę, że zawód aktorki, przy wszystkich niesamowitych jego zaletach, jest również wymagający, a bywa również okrutny.

Niech to dwudziestolecie będzie szczęśliwym,ale jednak tylko etapem, na dalszej Pani artystycznej drodze, którą wyznaczą kolejne role na miarę Pani talentu, siły scenicznej osobowości i marzeń.   

Paweł Dangel
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie

…Aktor niczego nie naśladuje, tylko spełnia się w odmiennej wersji istnienia.
GUSTAW HOLOUBEK

Warszawa, 20 grudnia 2018 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Tyniec

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej w Teatrze Ateneum. Stworzył Pan w naszym Teatrze imponującą ilość świetnych i ważnych kreacji aktorskich, które zapisały się w dziejach naszej sceny oraz w pamięci naszych widzów.

Przeglądając bogaty spis Pana ról z Ateneum widzę, jak bardzo były one różnorodne, wielobarwne i wymagające wszechstronności aktorskiej. Przeszedł Pan w Ateneum bardzo ciekawą drogę zawodowego rozwoju. Domyślam się tylko, że to bogate doświadczenie musiało mieć swoją cenę, bo obaj wiemy, że zawód aktora – choć piękny – bywa niesprawiedliwy i nie zawsze bierze pod uwagę nasze marzenia.

Niech to mijające trzydziestolecie będzie szczęśliwym, ale jednak tylko etapem, na Pana dalszej artystycznej drodze, którą wyznaczą nowe zawodowe wyzwania.


Paweł Dangel
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie