W związku z dramatyczną sytuacją ludności cywilnej w syryjskim Aleppo, miasto stołeczne Warszawa postanowiło włączyć się do akcji pomocowej. Zachęcamy naszych widzów do włączenia się do tej akcji.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje o organizacjach zaangażowanych w niesienie pomocy humanitarnej. Istnieje również możliwość pomocy mieszkańcom Aleppo poprzez stronę www.um.warszawa.pl/aleppo

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. PCPM pomaga tysiącom uchodźców syryjskich w północnym Libanie oraz uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie. Ponadto realizuje szereg projektów pomocy rozwojowej w Etiopii, Kenii, Gruzji oraz w Palestynie. Stanowiący integralną część fundacji Zespół Ratunkowy PCPM złożony z doświadczonych ratowników medycznych i lekarzy niesie pomoc medyczną i humanitarną ofiarom klęsk żywiołowych na całym świecie (np. w Nepalu po trzęsieniu ziemi w 2015 roku).

Więcej: http://pcpm.org.pl/polskie-centrum-pomocy-miedzynarodowej

PCPM w Libanie

Od lipca 2012 roku fundacja PCPM przekazała pomoc humanitarną 30 000 syryjskich uchodźców w północnym Libanie oraz wsparła ponad 5000 libańskich gospodarstw domowych. Projekty, które potrwają do co najmniej końca 2017 roku finansowane są głównie z Polskiej Pomocy, a ich wartość na chwilę obecną przekracza 6 mln USD.

Sztandarowym projektem PCPM w Libanie jest „Cash for Rent”, który – poprzez wspieranie uchodźców w opłacaniu miesięcznego czynszu – pozwala m.in. zapobiegać eksmisji syryjskich rodzin z dotychczasowych miejsc zamieszkania. Dzięki programowi Polskiej Pomocy Syryjczycy wynajmują mieszkania lub garaże po niższej cenie (część kwoty czynszu pokrywana jest przez PCPM i kierowana bezpośrednio do libańskiego właściciela), libańskie rodziny natomiast mają gwarancję stałego dochodu z wynajmu.

Pomoc „Cash for Rent” kierowana jest do syryjskich uchodźców żyjących poniżej granicy ubóstwa, mierzonego wskaźnikami UNHCR. Niższe miesięczne wydatki pozwalają im ustabilizować swoją sytuację życiową, stopniowo wyjść z biedy i spirali zadłużenia, spotęgowanymi brakiem lub niedostatecznym dochodem oraz zbyt wysokimi opłatami za czynsz.

PCPM prowadzi w Libanie również klinikę mobilną, która obsługuje ponad 4000 syryjskich uchodźców w dystrykcie Akkar. Ponadto fundacja wspiera libańskie gminy realizując programy rozwoju na małą skalę, w tym roboty publiczne, usługi sanitarne, szkolenia, wyposaża straż pożarną. W 2016 roku, dzięki środkom Polskiej Pomocy, PCPM przekazało do miasteczka Al-Qaa (Bekaa) nową karetkę, zastępując podobny pojazd zniszczony w zamachu terrorystycznym w czerwcu 2016 r.

 Osoba do kontaktu: Anna Konieczna tel +48 690 900 887

UNICEF Polska

UNICEF Polska włączył się do akcji #WarszawadlaAleppo i prowadzi zbiórkę na specjalnej podstronie http://unicef.pl/Aleppo

5000 dzieci z Aleppo otrzymało zimowe ubrania od UNICEF. Każdy zestaw zawiera ciepłą kurtkę, wełnianą czapkę, szalik, rękawiczki, spodnie, sweter, skarpetki, buty i piżamę. Każdego dnia UNICEF dostarcza 6 mln litrów wody do tymczasowych schronisk, gdzie przebywają osoby ewakuowane. Wspiera też budowę 90 studni na obszarach wiejskich prowincji Aleppo. Mobilny zespół opieki medycznej UNICEF przebadał pod kątem niedożywienia niemal 6700 dzieci w schroniskach Jibreen i Mahalej. 432 dzieci i 150 kobiet zostało objętych leczeniem (stan na 12.12). Tej zimy UNICEF planuje dotrzeć z pomocą do 800 000 dzieci w całej Syrii dostarczając im m.in.: ciepłą odzież, koce termiczne i zestawy pierwszej pomocy.

UNICEF w Syrii realizuje głównie programy wodne, edukacyjne, zdrowotne, żywnościowe i ochronne. W 2015 r. udało się dotrzeć do 7,5 mln osób, w tym do 1,5 mln osób mieszkających na terenach trudnodostępnych i oblężonych. UNICEF zbudował 162 studnie, dzięki którym 2 mln osób uzyskało dostęp do czystej wody. Programy sanitarne objęły 2,5 mln osób, a 3 mln dzieci poniżej 5. roku życia zostało zaszczepionych przeciwko polio. 11 000 dzieci leczono z powodu niedożywienia, a 700 000 dzieci przebadano pod kątem niedożywienia. 105 szkół zostało odbudowanych, a niemal 650 000 dzieci objęto wsparciem psychologicznym. Jednak potrzeby są o wiele większe. Najbardziej niedofinansowana jest pomoc edukacyjna i żywnościowa (brakuje odpowiednio 64% i 86% środków).

W Libanie UNICEF realizuje programy wodno-sanitarne, edukacyjne, zdrowotne oraz z zakresu ochrony dzieci.

WASH: Obecnie ponad 27 000 osób przebywających w miejscach tymczasowego pobytu i ponad 111 000 osób w miejscach stałego pobytu ma wystarczający dostęp do czystej wody.

Edukacja: W tym roku szkolnym do 1283 podstawowych szkół publicznych w Libanie chodzi 400 477 dzieci (203 700 to dzieci libańskie, a 196 747 to dzieci spoza Libanu). Od 17 listopada br. w 45 publicznych szkołach na terenie całego Libanu ruszyła trzecia tura programu wyrównawczego (Accelerated Learning Programme, ALP). Zajęcia w ramach ALP są dedykowane dla dzieci, które nie chodziły do szkoły przez dwa lata lub dłużej. Na zajęcia uczęszcza średnio 4800 dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały plecaki szkolne, podręczniki i materiały piśmiennicze.

Zdrowie: W listopadzie ponad 63 000 dzieci poniżej 5. roku życia otrzymało suplementację mikroelementami. Od początku 2016 r. ponad 383 000 dzieci poniżej 5. roku życia zostało zaszczepionych przeciwko polio. UNICEF dostarcza różnego rodzaju pomoc medyczną. Przykładowo dostarczył do 17 szpitali państwowych  żywność terapeutyczną dzięki której jest możliwe leczenie 570 dzieci poniżej 5. roku życia cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

Inne:

W 2016 r. 7092 osoby mieszkające w 64 nieformalnych obozach dla uchodźców zostały eksmitowane (głównie w regionach: Akkar, Bekaa i Liban Północny). Eksmisja została przeprowadzona przez Libańskie Siły Zbrojne i była uzasadniana tym, że nieformalne obozy zostały rozbite zbyt blisko autostrady. UNICEF dostarczał pomoc ewakuowanym osobom, a w szczególności upewnił się, że ewakuowane dzieci zostały przeniesione do innych szkół publicznych znajdujących się w pobliżu ich nowego miejsca pobytu (we współpracy w Ministerstwem Edukacji Libanu). UNICEF zapewnił również (poprzez mobilne zespoły opieki medycznej) szczepienia, podstawową opiekę medyczną, badanie pod kątem niedożywienia, suplementację dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią. UNICEF wspierał dystrybucję butelkowanej wody pitnej, dostarczał wodę beczkowozami i instalował latryny. Elementem wsparcia UNICEF była też m.in.: pomoc psychologiczna.

Osoba do kontaktu: Zofia Dulska tel. 48 22 56 80 380

Fundacja Wolna Syria

Fundacja Wolna Syria oraz Syryjsko Amerykańskie Towarzystwo Medyczne prowadzą w Irbid poradnię psychologiczno-psychiatryczną dla dzieci i kobiet zmagających się z traumą wojenną. Dzięki wsparciu finansowemu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych możemy wraz z organizacją partnerską prowadzić zajęcia terapeutyczne w których od początku realizacji projektu udział wzięło blisko 5 tysięcy osób. Personel kliniki stanowią w przeważającej części specjalistki syryjskie, a jedna trzecia zespołu pochodzi z Jordanii – łącznie 13 pracowników i 9 wolontariuszy. Z poradnią współpracuje również zespół psychologów z Polski, których zadaniem oprócz terapii jest superwizja i szkolenie personelu, analiza potrzeb i możliwości poradni oraz współpraca merytoryczna z innymi organizacjami pomocowymi działającymi w regionie.

Do końca trwania projektu poradnia przyjmie około 7 500 osób.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://wolnasyria.org/

Osoba do kontaktu: Michał Kurpiński tel. +48 608 29 70 69

Polska Akcja Humanitarna

Obecnie Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania w 50 obozach dla uchodźców wewnętrznych na terenie prowincji Idlib i Aleppo, gdzie obejmuje systematyczną pomocą ok. 35 tys. osób. W tej chwili pracownicy PAH przygotowują miejsce na przyjęcie w dwóch miejscach prawie 4 tys. uciekinierów z miasta Aleppo – organizują namioty, materace, koce i inne artykuły, które pomogą uchodźcom przetrwać w ciężkich, zimowych warunkach, a także pakiety z żywnością. Przygotowują się również do dostarczania wody oraz do stawiania toalet i wywozu nieczystości. Efekty działań Polskiej Akcji Humanitarnej w Syrii można obejrzeć m.in. na filmie przygotowanym przez syryjskich pracowników PAH.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Jolanta Górska tel. 503 387 229

Caritas Polska

Caritas Polska wspiera rodziny syryjskie w Aleppo oraz w Libanie poprzez projekt „Rodzina Rodzinie” dzięki któremu blisko 800 syryjskich rodzin otrzymuje stałe wsparcie od ponad 2300 polskich rodzin. Informacje o rodzinach, które otrzymają wsparcie można znaleźć na stronie: www.rodzinarodzinie.caritas.pl

Osoba do kontaktu: Paweł Kęska tel. +48 510 235 802