5 grudnia we wnętrzach Teatru otworzyliśmy wystawę dedykowaną Januszowi Warmińskiemu. Będą mogli Państwo ją oglądać do końca bieżącego sezonu. Serdecznie zapraszamy i prezentujemy kilka migawek fotograficznych z uroczystego otwarcia.

W 20. rocznicę śmierci wspaniałego dyrektora i artysty Teatr Ateneum dedykuje mu wystawę przygotowana we foyer Teatru. – Tą ekspozycją kłaniamy się wspaniałej  historii naszego Teatru, której twórcą był Janusz Warmiński. Tej naszej publiczności, która nie miała okazji doświadczyć Teatru kreowanego przez Janusza Warmińskiego, chcemy go przedstawić i opowiedzieć o nim. Tym, którzy pamiętają Ateneum Warmińskiego – przypomnieć te „złote lata” w historii naszego teatru. Wystawa nie mogłaby powstać, gdyby nie finansowa pomoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w ramach programu operacyjnego zdecydowało się wesprzeć nasz projekt rocznicowej wystawy dedykowanej dyrektorowi Warmińskiemu – mówią organizatorzy ekspozycji.

Ateneum wspomina Janusza Warmińskiego

Mija 20. rocznica śmierci Janusza Warmińskiego – dyrektora warszawskiego Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza. Twórca powojennego profilu Teatru Ateneum  zapisał się nie mniejszymi zasługami w historii tej sceny, co założyciel, wybitny przedwojenny aktor, a dziś patron Ateneum  Stefan Jaracz.

Po raz pierwszy kierownikiem artystycznym Teatru Ateneum Janusz Warmiński został w 1952 roku. Po sześciu sezonach złoży dymisję, ale od 1960 roku wróci na stanowisko dyrektora i będzie kierował tym teatrem aż do śmierci 2 listopada 1996 roku.

Urodzony w 1922 roku, rodowity warszawiak, większość  życia spędził w swoim mieście. W czasie Powstania Warszawskiego  walczył w strukturach Armii Krajowej. Odznaczonym był Krzyżem Walecznych. Pochowany jest na warszawskich Powązkach.

Uchodzi dziś, i słusznie, za twórcę powojennego Ateneum. Wymyślił jego profil, repertuar, charakter, a przede wszystkim zorganizował wspaniały zespół aktorski, który lata całe przyciągał do niewielkiego teatru na warszawskim Powiślu tłumy publiczności. Proponował zróżnicowany, barwny, często zaskakujący repertuar, złożony  zarówno z polskich i zachodnich nowości, co klasyki.  Zainicjował osobny nurt stale odtąd obecny w działalności Ateneum – premiery muzyczne. Kierował Ateneum przez 42 sezony. Teatr dał w tym czasie ponad 200 premier, z czego 48 osobiście wyreżyserował Janusz Warmiński.

Mój największy sukces to skupienie wokół siebie ludzi, z którymi mam wspólny język, którzy chcą być właśnie w tym teatrze. Mam tu na myśli nie tylko zespół artystyczny, najważniejszy oczywiście, ale i inne działy. Udało mi się dobrać znakomitych najbliższych współpracowników – darzę ich zaufaniem i odczuwam wzajemność – mówił w wywiadzie dyrektor Janusz Warmiński w 1989 roku.

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego