Teatr Ateneum jest instytucją samorządową m.st. Warszawy

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Paweł Dangel

SEKRETARIAT Dyrektora
KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 
Marzena Strzycka
tel. 22 625 33 05
tel.  22 50 28 166
tel.kom. 601 200 495
koordynacja@teatrateneum.pl

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych
Artur Janusiak

SEKRETARIAT  Zastępcy Dyrektora
Specjalista ds. kancelarii i sekretariatu
Ewa Szatkowska
tel. 22 50 28 160

tel.kom. 785 502 169
sekretariat@teatrateneum.pl
ewa.szatkowska@teatrateneum.pl

KIEROWNIK LITERACKI – DORADCA PROGRAMOWY
Tadeusz Nyczek
tel. 22 50 28 142
tadeusz.nyczek@teatrateneum.pl

SPECJALISTA ds. PR
Beata Czemierowska
tel. 22 50 28 167
pr@teatrateneum.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Patryk Koralewski
iod@teatrateneum.pl

Podstawowe dane Teatru:
adres:
 00-378 Warszawa ul. Jaracza 2
NIP: 525 000 95 88 REGON: 01 64 25 365

Numer konta
dot. biletów:  25 1240 6247 1111 0000 4979 0517
inne wpłaty:  41 1240 6247 1111 0000 4979 9347

Kasa  biletowa – tel. 22 50 28 151
czynna: w poniedziałek 12.00 – 17.00
od wtorku do soboty 11.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu, z przerwą 14.30 – 15.00
w niedziele i święta 16.00 – 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu.
W niedziele i święta, w które nie prezentujemy spektakli kasa jest nieczynna.

Dojazd w najbliższe okolice Teatru:

metrem do stacji CENTRUM NAUKI KOPERNIK
przystanek JARACZA – autobusy 118, 127
przystanek TOPIEL – autobusy 102, 105, 162
przystanek POMNIK SYRENY – autobusy 185
przystanek MOST PONIATOWSKIEGO – tramwaje 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77 autobusy 111, 117, 158

Teatr nie dysponuje własnym parkingiem dla widzów.
Przed budynkiem Teatru znajduje się strefa płatnego parkowania.

KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW
PERSONALNYCH I SOCJALNYCH

Edyta Lewandowska
tel. 22 50 28 169
tel. kom. 785 502 198
kadry@teatrateneum.pl

SPECJALISTA
ds. PERSONALNYCH

Agata Sokołowska
tel. 22 50 28 169

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. INWESTYCJI I REMONTÓW

Michał Dudkowski
tel. 22 50 28 146
tel. kom. 785 502 193
inwestycje@teatrateneum.pl

WYNAJEM SAL
Ewa Szatkowska
tel. 22 50 28 160

tel.kom. 785 502 169
ewa.szatkowska@teatrateneum.pl

SPECJALISTA ds. ARCHIWUM
Renata Pietrzyk
tel. 22 50 28 189
renata.pietrzyk@teatrateneum.pl

KIEROWNIK MUZYCZNY
Wojciech Borkowski
tel. 22 50 28 166
koordynacja@teatrateneum.pl

SEKRETARZ LITERACKI
Aneta Kielak-Dudzik
tel. 22 50 28 142
tel. kom. 781 810 089
literacki@teatrateneum.pl

KIEROWNIK DZIAŁU
MARKETINGU I KOMUNIKACJI
Łukasz Kustrzyński
tel. 22 50 28 167
lukasz.kustrzynski@teatrateneum.pl

SPECJALISTA ds. PR
Beata Czemierowska
tel. 22 50 28 167
tel. kom. 785 502 179
pr@teatrateneum.pl

SPECJALISTA ds. IMPRESARIATU
I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Marta Sputowska
tel. 22 50 28 167
marta.sputowska@teatrateneum.pl

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW

Kierownik Działu
Hanna Wagner
tel. kom. 785 502 195 (w godz. 10.00 – 17.00 w dni powszednie)
hanna.wagner@teatrateneum.pl

Specjaliści ds. sprzedaży 
Mikołaj Majzel 

Magdalena Markowska

tel. 22 50 28 150
tel. 22 625 73 30
tel. kom. 785 502 201
biuro@teatrateneum.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik Działu
Anna Barc
tel. 22 50 28 184
tel. kom. 785 502 187
anna.barc@teatrateneum.pl

Główny specjalista ds. administracji
Joanna Kowalska
tel. 22 50 28 184
tel. kom. 781 812 543
joanna.kowalska@teatrateneum.pl

Specjalista ds. administracji
Alicja Matysiak
tel. 22 50 28 184
alicja.matysiak@teatrateneum.pl

Magazyn
tel. 22 50 28 148

Recepcja
tel. 22 50 28 140

DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik Działu
Ryszard Komarnicki
tel. 22 50 28 177
tel. kom. 785 502 200
techniczny@teatrateneum.pl

Specjalista ds. zaopatrzenia
Bartłomiej Sumiński
tel. 22 50 28 187
tel. kom. 785 502 194
zaopatrzenie@teatrateneum.pl

Kontakt do pracowni teatralnych

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Iwona Świtkowska
tel. 22 50 28 193
finanse@teatrateneum.pl

Główny specjalista ds. księgowości
Małgorzata Łudzień
tel. 22 50 28 185

Specjalista ds. księgowości – kasjer kasy głównej
Magdalena Kozłowska
tel. 22 50 28 180

Specjalista ds. płac
tel. 22 50 28 149