Bilety online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE za pośrednictwem strony www.teatrateneum.pl

Uwaga!
Ze względów technicznych w godz. 24.00 – 0.30 występuje przerwa w funkcjonowaniu systemu sprzedaży online.

Bilety zakupione w systemie online wymagają wydruku biletu domowego przez użytkownika lub przedstawienia ich w postaci biletu elektronicznego na urządzeniu mobilnym widza.

W przypadku nieudanej transakcji zakupu biletów on-line prosimy nie dokonywać płatności przelewem tradycyjnym.

Faktury zamówione podczas zakupu biletów w systemie sprzedaży online są do odbioru w kasie biletowej.

Spóźnieni widzowie są wyjątkowo wpuszczani na spektakle prezentowane na Scenie Głównej przy ul. Jaracza 2, ale tylko na miejsca wskazane przez Obsługę Widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy. Jeżeli spektakl grany jest bez przerwy spóźnieni widzowie pozostają na miejscach wskazanych przez Obsługę Widowni. Istnieją spektakle, na które spóźnieni widzowie, ze względu na specyfikę użytej scenografii, nie będą wpuszczani na widownię.

Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani widownię na spektakle odbywające się na Scenie 20 przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 35. W związku z tym prosimy o przybycie na spektakl z odpowiednim wyprzedzeniem.

Sprzedaż online

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, ul. Jaracza 2, zwany dalej Teatrem.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  • złożenia przez Użytkownika zamówienia online
  • uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej
  • otrzymania przez Użytkownika od Teatru potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy
 3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się o godzinie 14.00 w dniu prezentacji danego spektaklu. Informujemy Państwa, że ze względów technicznych w godz. 24.00 – 0.30 występuje przerwa w funkcjonowaniu systemu sprzedaży online.
 5. Przy każdorazowym logowaniu w systemie online można kupić do 10 biletów.
 6. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w punkcie 5 i w innych sytuacjach dotyczących umowy sprzedaży Teatr prosi o kontakt mailowy przed złożeniem zamówienia: biuro@teatrateneum.pl lub telefoniczny tel. 22 50 28 144.
 7. Ceny biletów oferowanych przez Teatr zawierają podatek VAT.
 8. W systemie sprzedaży biletów online nie ma możliwości zakupu biletów ulgowych.
 9. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.
 10. Płatności za bilety obsługuje spółka PayU S.A. (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl.
 11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 12. W przypadku płatności kartą lub ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane.
 13. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

Odbiór biletów zakupionych online:

 1. Bilet zakupiony online zostanie przesłany drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w trakcie zakupu biletów, w formie fotokodu.
 2. Przed zatwierdzeniem transakcji, należy sprawdzić, czy podany adres mailowy jest prawidłowy – w przypadku błędu, obejrzenie spektaklu będzie niemożliwe.
 3. Otrzymany bilet należy wydrukować samodzielnie czarnym tuszem na białym papierze o rozm. A4. Nie należy zmniejszać rozmiaru fotokodu (nie może on być mniejszy niż 2×2 cm). Bilet zostaje dostarczony jako plik zapisany w formacie PDF. Akceptujemy również prezentację biletu elektronicznego na urządzeniu mobilnym widza.
 4. Treść maila, oraz fotokod należy zachować w tajemnicy. Teatr nie odpowiada za skutki udostępnienia fotokodu osobom trzecim. Bilet nie może być powielany. Obsługa teatru może odmówić wpuszczenia na salę widza, w przypadku zdublowanych biletów, a prawo do obejrzenia spektaklu ma osoba, która jako pierwsza zrealizowała bilet.

Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Teatru bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Teatr w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

Zwrot biletów

 1. Bilety zakupione online można zwrócić najpóźniej dzień przed datą spektaklu. Do dokonania zwrotu wymagane jest przedstawienie wydruku biletu.
 2. Bilety zakupione drogą elektroniczną  podlegają zwrotom wyłącznie w kasie Teatru – wyjątek stanowią spektakle odwołane.
 3. Teatr informuje widzów o spektaklach odwołanych drogą telefoniczną lub mailową.
 4. Zwrotu za bilety z odwołanego spektaklu można dokonać w kasie teatru – po okazaniu wydrukowanego biletu, lub za pomocą przelewu. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@teatrateneum.pl w tytule wpisując „Zwrot”, a w treści podając imię, nazwisko, numer konta i adres osoby, która zakupiła bilet. Konieczne jest także załączenie maila uprzednio otrzymanego od teatru z biletem domowym.

Regulamin elektronicznych kodów rabatowych Teatru Ateneum:

1. Elektroniczne kody rabatowe można realizować wyłącznie przy zakupie biletów online przez stronę internetową Teatru Ateneum.

2. Kody rabatowe przyznawane są wyłącznie na wybrane spektakle.

3. Ważność kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania

4. Wysokość kodu rabatowego wynosi od 10 do 40 %. Kod rabatowy nalicza się od kwoty całej transakcji.

5. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Wprowadź kod” podczas składania zamówienia na stronie Teatru.

6. Promocje nie łączą się.

7. Bilety zakupione z kodem rabatowym nie podlegają zwrotowi, ani wymianie;