Zarząd polskiej sekcji IATC/AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) przyznał Nagrodę Boya’2013 Piotrowi Fronczewskiemu za tytułową kreację w przedstawieniu “Ja, Feuerbach” w jego reżyserii na deskach warszawskiego teatru Ateneum.

Nagroda Boya to jedna z najstarszych polskich nagród teatralnych, ustanowiona w roku 1957, w atmosferze popaździernikowej odwilży – stało się to z inicjatywy Romana Szydłowskiego, ówczesnego prezesa Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a zarazem współtwórcy powstałego wówczas Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, które w roku 1956 zostało zawiązane podczas spotkania w Paryżu.

Piotr Fronczewski dołączył do grona laureatów tej nagrody, którymi są m.in.: Kazimierz Dejmek, Tadeusz Kantor,  Konrad Swinarski, Henryk Tomaszewski, Jerzy Grzegorzewski, Ludwik René, Zygmunt Hübner, Erwin Axer, Adam Hanuszkiewicz, Kazimierz Kutz, Jan Englert, Anna Augustynowicz, Agnieszka Glińska i Janusz Wiśniewski, Jacek Woszczerowicz, Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holoubek, Jerzy Trela, Maja Komorowska, Ignacy Gogolewski, Jan Englert, Janusz Gajos.

“Teraz do tej doborowej obsady dołącza Piotr Fronczewski z mistrzowską rolą, którą potwierdza, że w teatrze interesuje nas żywy człowiek, aktor swoją sztuka tworzący na naszych oczach człowieka prawdziwszego niż w życiu” czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Panu Piotrowi Fronczewskiemu serdecznie gratulujemy .