W 2018 ukończył Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Współpracował ze scenami teatralnymi w Kielcach, Wałbrzychu, Gdyni, Warszawy. Od 2022/23 w zespole Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Gra w przedstawieniach „Źli Żydzi” Joshuy Harmona w reż. Macieja Kowalewskiego i „Dzień świra” Marka Koterskiego w reż. Piotra Ratajczaka.