WISŁAWA SZYMBORSKA
“WYSTARCZY”

Warszawska premiera ostatniego tomu wierszy Wisławy Szymborskiej. 

Wiersze czytają:
Piotr FRONCZEWSKI i Agata KULESZA

“Wystarczy” zawiera 13 ukończonych przez Wisławę Szymborską wierszy,
ułożonych zgodnie z chronologią powstawania.
Niektóre z nich były publikowane w prasie codziennej i tygodnikach.
Tomik zostanie opatrzony posłowiem Ryszarda Krynickiego, znajdą się w nim m.in. fragmenty niedokończonych wierszy, oraz faksymilami rękopisów poetki.

Zapraszają: Teatr Ateneum i Wydawnictwo a5

28 maja 2012 g. 18.00