AKTUALNE INFORMACJE O PRZETARGACH

31.01.2017

Plan zamówień na rok 2017

pełny tekst informacji

 

29.11.2016

Teatr Ateneum działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

pełny tekst informacji

14.11.2016

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2016 pod numerem 342058–2016 ukazało się ogłoszenie o przetargu na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 3-2016
zał. 8, 1.1, 1.2
zał. 8, 1.3
zał. 8, 1.4
zał. 8, 1.5, 1.6
zał. 8, 2.1 do 2.10
zał. 8, 3.1 do 3.10
zał. 8, 3.11 cz.1
zał. 8, 3.11 cz.2
zał. 8, 4.1 do 4.4

10.11.2016

Teatr Ateneum (Zamawiający) działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum” 
z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

pełny tekst informacji

08.11.2016

Informacja dot. otwarcia ofert na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pełny tekst informacji

25.10.2016

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2016 pod numerem 329746–2016 ukazało się ogłoszenie o przetargu na:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum”

pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 2-2016
zał. 8, 1.1, 1.2
zał. 8, 1.3
zał. 8, 1.4
zał. 8, 1.5, 1.6
zał. 8, 2.1 do 2.10
zał. 8, 3.1 do 3.10
zał. 8, 3.11 cz.1
zał. 8, 3.11 cz.2
zał. 8, 4.1 do 4.4

 

ARCHIWUM INFORMACJI O PRZETARGACH

23.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu – Projekty wykonawcze technologii widowiskowej dla zadania „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie”

pełny tekst ogłoszenia

 

13.04.2016
Informacje na temat przetargu z dnia 23.03.2016 – wyniki I etapu

pełny tekst ogłoszenia

 

20.05.2016
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu ograniczonego na: Projekty wykonawcze technologii widowiskowej dla zadania „Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie”

pełny tekst ogłoszenia