Informacje dla osób niepełnosprawnych

 

budynek Teatru Ateneum - wejście główne

Teatr Ateneum jest przyjaznym miejscem, otwartym na przyjęcie osób niepełnosprawnych
– służymy im na bieżąco pomocą

a w dalszej perspektywie planujemy wprowadzenie szeregu udogodnień,
które umożliwią obecność osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
na spektaklach Teatru Ateneum.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku i istniejące ograniczenia
(bariery architektoniczne, brak w pełni przystosowanych toalet i szerokich wind)
budynek Teatru nie jest wystarczająco dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
co stwarzać może dla nich dyskomfort, jednakże dołożymy wszelkich starań,
aby wizyta w naszym teatrze mogła się odbyć.

 

Bieżące wydarzenia w sezonie 2016/2017

Czwarty Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier  (23.09-2.10 oraz 7-9.10) 

Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier to wydarzenie wyjątkowe. To pełna rozmachu impreza, podczas której w teatrach, na wystawach i warsztatach mogą spotykać się wszyscy mieszkańcy Warszawy i goście; także ci, dla których kultura na co dzień jest trudno dostępna.

W Teatrze Ateneum w ramach 4. Festiwalu Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier polecamy:

9.10.2016 o godz. 19.00 spektakl „RÓBMY SWOJE” z audiodeskrypcją.

  • Adres, dojazd do teatru

Nasz adres: 00-378 Warszawa ul. Jaracza 2

 

Dojazd w najbliższe okolice Teatru:

metrem do stacji CENTRUM NAUKI KOPERNIK
przystanek JARACZA – autobusy 118, 127
przystanek TOPIEL – autobusy 102, 105, 162
przystanek POMNIK SYRENY – autobus 185
przystanek MOST PONIATOWSKIEGO – tramwaje 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77 autobusy 111, 117, 158

 

Teatr nie dysponuje własnym parkingiem dla widzów. Przed budynkiem Teatru znajduje się strefa płatnego parkowania. W pobliżu Teatru znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – jedno tuż przy wejściu głównym, drugie po przeciwnej stronie ulicy.

  • Dostępność

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Do wejścia frontowego od ulicy Jaracza prowadzą schody (3 stopnie) o łącznej wysokości stopni 55 cm, brak jest pochylni, co czyni je niedostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Po wcześniejszym zgłoszeniu  możliwe jest jednak wniesienie wózka inwalidzkiego przez obsługę Teatru.

Na parterze Teatru znajduje się kasa biletowa, szatnia, foyer i kawiarenka oraz toalety dla osób niepełnosprawnych, do których możliwy jest wjazd wózkiem (zlokalizowane wewnątrz toalety ogólnodostępnej).

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą zająć miejsce na widowni Sceny Głównej (zapraszamy na parter widowni), Sceny 61 i Sceny Na Dole. Scena Główna znajduje się na pierwszym piętrze, Scena 61 na parterze, Scena Na Dole w piwnicy.

Do wejścia na Scenę Główną i Scenę Na Dole prowadzą schody lub dostać się tam można windą. Zmodernizowana winda znajduje się w starym szybie, co uniemożliwiło zamontowanie kabiny o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Kabina windy ma wymiary 95 cm x 120 cm, co pozwala na wjazd tylko niektórym typom wózków, nie zawsze w towarzystwie osoby asystującej.

Poniżej prezentujemy możliwość ustawienia wózków inwalidzkich na widowniach.

SCENA GŁÓWNA SCENA NA DOLE 
     układ widowni Sceny Głównej z miejscem dla osoby na wózku    
SCENA 61
Na widowni Sceny Głównej ze względu na podesty, na których ustawione są fotele, jest możliwość ustawienia wózka inwalidzkiego w odległości
ok. 1 m od rzędu pod ścianą.

Informacje dla osób z dysfunkcją słuchu

Teatr  posiada pętlę indukcyjną na parterze widowni Sceny Głównej (dot. wyłącznie ostatnich rzędów pod balkonem).

 

Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku

Osoba z psem asystującym zostanie wpuszczona do Teatru po wcześniejszym zgłoszeniu liderowi dostępności.

 

  •  Kontakt do lidera dostępności w Teatrze

Wszelkich informacji dla osób niepełnosprawnych udziela BIURO OBSŁUGI WIDZÓW.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny przed wizytą w Teatrze w celu omówienia szczegółów.

Kierownik
Hanna Wagner
tel. kom. 785 502 195  (w godz. 10.00 – 17.00)
hanna.wagner@teatrateneum.pl

Mikołaj Majzel
Magdalena Markowska

tel. 22 50 28 150
tel. 22 625 73 30
tel. kom. 785 502 201
fax 22 625 36 07
biuro@teatrateneum.pl

 

  • Informacje dotyczące już zrealizowanych wydarzeń z udogodnieniami

Teatr N to Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych, który prowadzi swoją działalność artystyczną na gościnnej scenie naszego teatru. Powstał 21 listopada 2002 roku z inicjatywy dr. Leszka Plocha – prezesa Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Impulsem do podjęcia decyzji o otwarciu Ogólnopolskiego Teatru było przekonanie, iż osoby dotknięte niepełnosprawnością mają pełne prawo do podejmowania szerokiej działalności artystycznej. W Teatrze N udział artystów na scenie nie jest ograniczany przedziałem wiekowym, ani określany ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych – na gościnnej scenie Teatru Ateneum są RECITALE. Ich bohaterami są artyści niepełnosprawni z całej Polski szczególnie uzdolnieni muzycznie.

Bilety na koncerty i spektakle organizowane przez Teatr N rozprowadza
Biuro Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
tel. 22 628 22 65

 

   Zdjęcia ze spektakli Teatru N    Zdjęcie z recitalu na Scenie 61     Planeta N - spektakl Teatru N na Scenie Głównej
Zdjęcia ze spektakli zrealizowanych przez Teatr N na scenach Teatru Ateneum