Dyrektor Artystyczny – Andrzej Domalik

Kierownik literacki – Tadeusz Nyczek
Sekretarz literacki – Aneta Kielak–Dudzik
Kierownik muzyczny – Wojciech Borkowski
Główny scenograf – Marcin Stajewski
Koordynator pracy artystycznej – Joanna Ciepiel
Specjalista ds. PR – Beata Wątrucka
Koordynator działań promocyjnych – Anna Barc
Specjalista ds. reklamy – grafik – Mateusz Stajewski

SUFLERKI
Magdalena Sowińska
Joanna Trzcińska

INSPICJENCI
Wojciech Gratkowski
Jerzy Kacperski
Konrad Mikiciński